Realizowane projekty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Świadome Żywienie mająca na celu rozwój działalności gospodarczej Świadome Żywienie Patrycja Steć, w tym realizacja Biznesplanu współfinansowanajest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4 Your Health - Realizacje Projektów